تمدید چک (مشتریان خوش حساب خودرو اقساطی)

اگر شما هم جزو مشتریان خوش حساب ما هستید ( آقای خودرو )

  • مشتریان خوش حساب چه کسانی هستند؟
  • مشتری خوش حساب کسانی هستند که حد اقل سه فقره چک را به موقع پاس کرده باشند
  • مشتریانی که بیش از یک خودرو را از ما خریداری نموده باشند
  • مشتریانی که چک های قبلی خود را به صیاد تغییر داده اند

جهت مدیریت بهتر درخواست های شما جهت تمدید مهلت جهت مشتریان خوش حساب این امکان به وجود آمد تا مهلت را تا چند روز تمدید کرده و نگران اشتباهات کلامی یا ارائه خدمات در ساعات غیر کاری نباشد

با تشکر مدیریت آقای خودرو 

 

[iphorm id=”3″ name=”cheek”]