تمدید چک (مشتریان خوش حساب خودرو اقساطی)

اگر شما هم جزو مشتریان خوش حساب ما هستید ( آقای خودرو )

  • مشتریان خوش حساب چه کسانی هستند؟
  • مشتری خوش حساب کسانی هستند که حد اقل سه فقره چک را به موقع پاس کرده باشند
  • مشتریانی که بیش از یک خودرو را از ما خریداری نموده باشند
  • مشتریانی که چک های قبلی خود را به صیاد تغییر داده اند

جهت مدیریت بهتر درخواست های شما جهت تمدید مهلت جهت مشتریان خوش حساب این امکان به وجود آمد تا مهلت را تا چند روز تمدید کرده و نگران اشتباهات کلامی یا ارائه خدمات در ساعات غیر کاری نباشد

با تشکر مدیریت آقای خودرو 

 

اگر شماره مشتری خود را نمی دانید عدد 0 را وارد کنید

اگر شماره چک را نمی دانید عدد 0 را وارد کنید

ویژه مشتریان خوش حساب که حداقل 3 چک را بدون برگشتی پاس کرده اند

تاریخی را که در کپی چک ها درج شده

اگر مبلغ دقیق را نمی دانید به صورت تقریبی وارد کنید

اگر چک به نام شخص دیگری نیست این گزینه را خالی بگذارید

انتخاب مسیر …

اگر پرداختی (رسید تراکنش) برای بازخرید چکها داشته اید ارسال نمایید

برای مثال از چک ده میلیون تومانی 800 هزار تومان کمتر در حساب است

CAPTCHA
لطفا صبر کنید