جذب کار آموز خانم در مجموعه آقای خودرو

برند آقای خودرو در فاز سوم خود
برای بخش فروش خود سه همکار خانم
با مزایای

بیمه
حقوق+ تا۵ میلیون
پاداش
نهار
نوشیدنی
میز مستقل
تبلت لبتاب اینترنت
همراه با فضایی آرام
*خودرو در اختیار
*کاملا دفتری
در بخش فروش

همراه با آموزش جذب می نماید

محل زندگی نزدیک باشد
سن از ۲۰ تا ۲۷ سال
سابقه و رشته تحصیلی مرتبط الزامی نیست
خوش برخورد و منظم

۰۲۱۶۶۲۴۶۸۷۲
۰۹۱۲۰۰۴۴۷۱۸

خانم بابایی ۰۹۳۳۹۹۹۹۶۰۷

بلوار معلم، بلوار بهار شمالی، آقای خودرو